V Hm Studio hračky pro Vás pravidelně připravujeme nejrůznější soutěže o prima výhry. O všech našich soutěžích Vás informujeme na našem webu i na Facebooku.

 

Vánoční soutěžÂ (od 25.10. do 3.12.2014)

 

Najdi mě! Schovávám se. Tvůj Sněhulák

 

Pro všechny nadané děti, které mají rády Vánoce a mají šikovné ruce. 

 

Organizátor a pořadatel soutěže?

Pořadatelem i organizátorem soutěže nazvané „Najdi mě! Schovávám se. Tvůj Sněhulák!“ je společnost:

Hm Studio, a.s.

Velvarská 3

252 62 Horoměřice

IČ: 28220854

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13687.

 

Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. zák. .

Soutěž je pro všechny zručné a nadané děti.

 

Podmínky účasti v soutěži:

- Najdi ve Vánočním katalogu HM Studio správný počet sněhuláků a pak jednoho nakresli nebo vyrob.
- Obrázek nebo výtvor s uvedením správného počtu sněhuláků odevzdej na kterékoliv naší prodejně.
  
Toto stačí, abyste byli zařazeni do „Najdi mě! Schovávám se. Tvůj Sněhulák!“.


Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá od 25. 10. do 3. 12. 2014, kdy můžete donést své výrobky na Vámi vybranou prodejnu. Uzávěrka soutěže je 3. 12. 2014. Nejpozději 10. 12. 2014 budou vyhlášeni výherci.

 

Důležité informace pro zařazení do soutěže:

1) jméno a příjmení

2) věk

3) adresa vč. PSČ

4) e-mail + kontaktní telefonní spojení

 

Princip soutěže:

Výhru získají celkem 3 soutěžící, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži, uvedené v těchto pravidlech a budou vybráni.
Jméno výherce a tedy vítězných výrobků budou umístěny na všech našich prodejnách od 10. 12. 2014. Předání ceny výherci proběhne na nejbližší prodejně Hm Studio hračky, kam byl výrobek donesen.

Ceny, které jsou připravené pro výherce:

1. cena : Vstupenky pro 4 osoby na lední revue Disney on Ice.
2. cena : Výběr hraček v hodnotě 1000,00Kč zdarma v Hm Studiu a.s. hračky.
3. cena : Výběr hraček v hodnotě 800,00Kč zdarma v Hm Studiu a.s. hračky.

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů:

Soutěžící odevzdáním svého obrázku nebo výrobku potvrzuje, že pravidla předtím důkladně přečetl, že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zařazeny do databáze společnosti Hm Studio a.s. za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků. V případě výhry má organizátor právo k využití soutěžní fotografie a materiálů, týkajících se osoby výherců k reklamním účelům, zejména zveřejnění poskytnutého jména, adresy, fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách či jinak, a to po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže může tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat na adrese organizátora soutěže.

Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních operátorů.